R 15.22

Startlån till förstagångsköpare av bostad, SOU 2022:12

Senast uppdaterad: Måndag 4 apr 2022

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare).

Syftet är att underlätta för dessa att komma in på den ägda bostadsmarknaden.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2022-08-15

Sacos svarstid: 2022-08-26

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06