R 24.22

Promemorian Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

Senast uppdaterad: Onsdag 18 maj 2022

I promemorian föreslås att det ska göras en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) så att Sjunde AP-fonden omfattas av de informationskrav som gäller enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar och EU:s gröna taxonomiförordning.

En privat fondförvaltare på fondtorget för premiepensionen, där de fonder och fondportföljer som tillhandahålls av Sjunde AP-fonden är valbara, ska redan i dag lämna och åta sig att lämna sådan information.

 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Anna Odhner

Förbundens svarstid: 2022-09-02

Sacos svarstid: 2022-09-16

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06