R 38.22

Promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt.

Det är viktigt att elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Det kan leda till en bättre undervisningssituation och till bättre kunskapsresultat för dessa elever.

Departement: Utbildningsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Följande förbund kommer besvara remissen:Förbundens svarstid: 2022-10-14

Sacos svarstid: 2022-10-28

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06