R 49.22

Betänkandet Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45

Senast uppdaterad: Måndag 12 sep 2022

Av utredningens direktiv framgår att fungerande och tydliga regler för organisatorisk och social arbetsmiljö utgör en lika central del av arbetsmiljöregelverket som det som gäller för fysiska arbetsmiljörisker.

Vidare framgår att de organisatoriska och sociala faktorerna i arbetsmiljön är en av de främsta orsakerna till kvinnors arbetsrelaterade ohälsa. Dessutom är det främst ohälsa till följd av sociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön som ökar, framför allt för kvinnor och i kvinnodominerade branscher.

Departement: Arbetsmarknadsdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Karin Fristedt

Följande förbund kommer besvara remissen:

Lärarförbundet, Elisabet Mossberg
Sveriges Arbetsterapeuter, Raul Holmgren
Akavia, Birgitta Rydell
Sveriges Ingenjörer, Magnus Skagerfält
Lärarnas Riksförbund, Erik Ekström
Naturvetarna, Sofia Söderberg
Akademikerförbundet SSR, Daniel Hjalmarsson

Förbundens svarstid: 2022-11-25

Sacos svarstid: 2022-12-09

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06