R 5.23

Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap Ds 2023:3

Senast uppdaterad: Torsdag 16 feb 2023

Uppdrag att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg tillgodoses i hela landet.

Uppdraget har omfattat det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke statliga flygplatser. Enligt uppdraget ska förslagen ta sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen, vilket bland annat innebär att förslagen ska bidra till omställningen till fossilfritt flyg.

Från: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2023-05-09

Sacos svarstid: 2023-05-23

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Administratör
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06