R 50.22

Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

Senast uppdaterad: Torsdag 15 sep 2022

Säkerhetspolisen hemställer att regeringen – genom följande förslag på tillägg i säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) – stärker regleringen om krav på utredning vid säkerhetsprövning samt tydliggör såväl att den som prövningen avser ansvarar för att underlaget är tillräckligt som att brister i utredningen utgör hinder mot godkänd säkerhetsprövning.

Departement: Justitiedepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akavia, Anna Nitzelius

Förbundens svarstid: 2022-11-30

Sacos svarstid: 2022-12-14

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06