R 58.22

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Senast uppdaterad: Torsdag 1 dec 2022

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.

Det medför att taket för nedsättningen av den allmänna löne-avgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2023.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Andrén

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akavia, Nina Forssblad
Akademikerförbundet SSR, Ursula Berge

Förbundens svarstid: 2023-01-18

Sacos svarstid: 2023-02-01

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06