R 6.23

Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

Senast uppdaterad: Måndag 6 mar 2023

Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten.

Syftet är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2023-05-20

Sacos svarstid: 2023-06-03

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Administratör
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06