Effektivare regler och bättre beslutsunderlag för arbetsmarknadspolitiken

Saco avstyrker förslag om skyldighet för arbetslöshetskassor att lämna ut ersättnings- och medlemsuppgifter

Publicerad: Tisdag 28 apr 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

Arbetsmarknadsdepartementet har i promemorian "Effektivare regler och bättre underlag för arbetsmarknadspolitiken" föreslagit en skyldighet för arbetslöshetskassor, att på begäran från SCB, lämna ut ersättnings- och medlemsuppgifter. Saco anser att sådana uppgifter är att betraktas som mycket känsliga och avstyrker därför förslaget. Inte minst eftersom medlemskap i en arbetslöshetskassa ofta kan kopplas samman med medlemskap i en fackförening och att de flesta arbetslöshetskassor bildats och drivs av fackföreningar.

Runt om i världen förföljs människor dagligen enbart på grund av att de på olika sätt verkar för arbetstagares rättigheter eller är medlemmar i fackföreningar. Även om förföljelse och inskränkning av fackliga rättigheter idag inte är ett problem i Sverige anser Saco att statliga register, med uppgifter om medlemskap i olika arbetslöshetskassor, sett i ett längre perspektiv ändå är en obehaglig tanke. Viktigt är därför att medlemskap i en arbetslöshetskassa även i fortsättningen kommer att vara en privat angelägenhet.