Självständiga lärosäten

Saco svarar på Autonomiutredningens betänkande

Publicerad: Onsdag 13 maj 2009

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco har sedan länge förespråkat en starkare och mer självständig ställning för den högre utbildningen. Saco har med intresse tagit del av utredarens skiss till en ny offentligrättslig person, självständiga lärosäten, som skulle kunna skapa nya möjligheter i detta avseende. Saco noterar emellertid att det även inom ramen för nuvarande system antagligen skulle vara möjligt att med gott resultat utveckla en del av utredarens förslag.

Saco redovisar i sitt remissvar ett antal frågetecken när det gäller utredarens förslag. Samtidigt vill organisationen understryka det värde utredningen har när det gäller att peka på centrala frågor för den högre utbildningens självständighet. Ur Sacos synvinkel är det denna ökade självständighet som är det centrala, oavsett vilken organisationsform statsmakterna stannar för.