Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet

Saco avstyrker förslaget

Publicerad: Onsdag 14 okt 2009

Nyckelord:
Skatter

Saco avstyrker möjligheten till skatteavdrag för gåvor till forskning och ideell verksamhet. Avstyrkande grundar sig dels på principiella skäl, dels på finansieringen av förslaget.

Saco anser det angeläget att öka den privata finansieringen av forskningsverksamhet. Saco delar dock utredarens uppfattning att det trots fördelarna med gåvor till forskning och ideell verksamhet finns nackdelar med en skattelagstiftning som avser att stimulera till sådana gåvor som överstiger dessa fördelar. Utifrån ett beskattningsperspektiv finns ett flertal påtagliga nackdelar.

Utredarens uppdrag var att presentera ett förslag även om han ansåg att nackdelarna överstiger fördelarna. Det förslag utredaren presenterar kräver en årlig finansiering på ca 646 miljoner kronor. För att finansiera förslaget föreslås höjda avdragsgränser för resor till och från jobbet respektive övriga utgifter. Förslaget innebär en hårdare beskattning av arbete. Beskattningen av arbete medför höga samhällsekonomiska kostnader och påverkar drivkrafter till utbildning och arbete och därmed arbetsutbudet. Att öka beskattningen av arbete är fel väg att gå.