Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)

Saco ställer sig bakom flertalet av utredarens förslag, men lämnar även ett antal synpunkter på betänkandet.

Publicerad: Måndag 22 nov 2010

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Bortom fagert tal" är en välfunnen rubrik på promemorian. Den speglar såväl utredarens inriktning, analyser av nuläget samt inte minst behov av aktiva insatser. Promemorians innehåll är synnerligen väl genomarbetat, skarpsynt och samtidigt balanserat och realistiskt. Med samma omdömesgillhet i förverkligande och tillämpning av förslagen finns det goda möjligheter att samhället verkligen kommer till konkret handling – bortom det fagra talet.

Saco ställer sig bakom flertalet av utredarens förslag, men lämnar även ett antal synpunkter på betänkandet.