Direktiv om säsongsanställning (förslag från Europeiska kommissionen)

Saco svarar på remiss ang direktiv om säsongsanställning

Publicerad: Fredag 24 sep 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

1 juli 2010 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv om villkor för tredjelandmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning.

Saco ifrågasätter om särregleringar på EU-nivå av det slag som kommissionen i sitt förslag nu föreslår är lämpliga, även om Saco håller med om att syftet är vällovligt, nämligen att förhindra exploatering av vissa tredjelandsmedborgare. Saco anser för övrigt att direktivets syfte att förhindra exploatering borde skrivas tydligare i direktivets inledning.

I sitt remissvar lämnar Saco synpunkter på ett antal artiklar i kommissionens förslag.