Legitimation för lärare och förskollärare

Saco svarar på remiss om legitimation för lärare och förskollärare

Publicerad: Tisdag 22 jun 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco har tidigare avgett remissvar på Lärarutredningens betänkande "Legitimation och skärpta behörighetsregler" (SOU 2008:52). I detta remissvar begränsar sig Saco till de tillkommande förslagen i Utbildningsdepartementets promemoria "Legitimation för lärare och förskollärare".