Ny lag om europeiska företagsråd

TCO, Saco och PTK lämnar ett gemensamt remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet

Publicerad: Torsdag 24 jun 2010

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

I det gemensamma svaret välkomnar TCO, Saco och PTK de förstärkningar som genomförts i det nya direktivet om europeiska företagsråd, men beklagar att det nya EU-direktivet som förslaget till lag grundas på i sig inte är modernt och framåtsyftande.