Obligatoriskt överskottsmål

Saco har inga invändningar i sitt remissvar

Publicerad: Torsdag 18 mar 2010

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande,
Skatter

Med hänvisning till vad organisationen anfört i sitt remissvar på departements-promemorian "Utvärdering av överskottsmålet" (Ds 2010:4) har Saco inget att invända mot förslaget att i budgetlagen föra in en bestämmelse att regeringen ska föreslå det mål som bör gälla för den offentliga sektorns finansiella sparande på medellång sikt (överskottsmålet).