Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet

Saco tillstyrker förslaget

Publicerad: Måndag 1 nov 2010

Nyckelord:
Integration

I sitt slutbetänkande föreslår utredningen att rätten till samhällsorientering bör gälla alla vuxna nyanlända som har för avsikt att stanna i landet en längre tid.

Saco tillstyrker förslaget och anser liksom utredningen att kriteriet för vem som ska ha rätt till samhällsorientering bör vila på integrationspolitikens generella målsättning om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.