Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Saco svarar på remiss

Publicerad: Måndag 18 jan 2010

Nyckelord:
Arbetsrätt

Ett av förslagen innebär begränsningar av fackets möjlighet att lämna veto när arbetsgivare vill låta någon annan utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Saco beklagar dessa inskränkningar, men anser att ändringen är begriplig så länge motsvarande regler gäller i Lagen om offentlig upphandling.

Även fast att de verksamheter som kommer att beröras av Lagen om valfrihetssystem inte är tänkta att handla om myndighetsutövning anser Saco att det är viktigt att de bedrivs på ett riktigt sätt. Därför anser Saco att yttrande- och meddelarfriheten för anställda i verksamheter som drivs privat, men som finansieras av det allmänna, bör utökas. Saco anser att de föreslagna inskränkningarna av vetorätten dessutom utgör en extra anledning till utvidgad yttrande- och meddelarfrihet.

När det gäller promemorians huvudförslag, att öka Arbetsförmedlingens möjligheter att kunna erbjuda arbetssökande valfrihet har Saco inget att invända. Saco anser dock att det som alltid när det gäller upphandlade verksamheter ställs höga krav på den upphandlande organisationen. Den ska genom kvalitetskrav och effektiv uppföljning säkerställa god kvalitet.