Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige

Saco svarar på remiss ang Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige.

Publicerad: Torsdag 28 apr 2011

Nyckelord:
Arbetsrätt

Sacos principiella utgångspunkt är att bemanningsdirektivet borde kunna införlivas genom kollektivavtal.

Saco tillstyrker att utredningen föreslår att fullt ut utnyttja de möjligheter som bemanningsdirektivet ger om avvikelser från direktivets reglering genom kollektivavtal. Saco delar utredarens uppfattning att det är helt nödvändigt att använda sig av möjligheterna till avvikelser genom kollektivavtal för att bevara det svenska kollektivavtalssystemet. På så sätt kan även fortsättningsvis sättet att reglera anställningsvillkor i kollektivavtalen för anställda i bemanningsföretag gälla.

Saco välkomnar utredningens förslag om att ta bort karenstidsregeln om sex månader i arbetsförmedlingslagen för att kunna hyras ut till sin förre arbetsgivare som man sagt upp sig från. En regel Saco sedan länge har velat ha bort, då den medför att anställda blir inlåsta och haft svårare att byta anställning. I många fall har karensregeln i princip inneburit ett yrkesförbud under karenstiden.