Direktivförslag om marknader för finansiella instrument

Saco ser i förslaget risker för arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation

Publicerad: Fredag 16 dec 2011

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Saco ser i förslaget risker för arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation. I direktivförslaget uppställs krav för ledamöterna i företagens ledningsorgan, med rätt för kommissionen att detaljreglera ytterligare. Detta kan i förlängningen leda till att arbetstagarnas rätt att ha representanter i bolagens styrelser inskränks. Vidare föreslås så hårda administrativa och ekonomiska sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i direktivet, att viljan att ställa upp som styrelseledamot kan påverkas.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39