En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner (SOU 2011:57)

Saco lämnar synpunkter på remiss om sanktioner för bättre arbetsmiljö

Publicerad: Torsdag 3 nov 2011

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Arbetsliv & arbetsmiljö

Utredningen har lämnat en rad förslag som syftar till att öka användningen av administrativa sanktioner och att minska straffsanktionerna på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Saco delar utredningens grundläggande uppfattning om vikten av effektiva, enkla och tydliga regler. Saco tycker att det är bra att öka användandet av förbud, förelägganden och sanktionsavgifter. Saco kan dock inte tillstyrka huvuddelen av utredningens förslag, eftersom det inte är möjligt att utifrån förslagen veta hur alternativet till straffsanktioner kommer att se ut. Däremot tillstyrker Saco bland annat förslaget att förelägganden och förbud även ska kunna riktas mot staten som arbetsgivare.