Europarådets rekommendation om behandling av personuppgifter för "employment purposes"

Saco svarar på remiss om personuppgiftsbehandling i arbetslivet.

Publicerad: Tisdag 17 maj 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Europarådets rekommendation R 89 om personuppgiftsbehandling i arbetslivet som antogs 1989 är nu föremål för en översyn. Enligt förslag ska rekommendationen, som i första hand reglerar arbetsgivares personuppgiftsbehandling, även analogt tillämpas på fackliga organisationer. Saco finner att innebörden av detta förslag är mycket oklar och att det därför är bra att regeringen försöker att klara ut den praktiska tillämpningen. Det är också viktigt att klargöra syftet med att utvidga tillämpningsområdet till fackliga organisationer, särskilt med tanke på att förslaget känns främmande för svenska förhållanden.