Europeiska kommissionens grönbok om modernisering av offentlig upphandling

Saco har yttrat sig över Kommissionens grönbok som rymmer en lång rad frågor med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad.

Publicerad: Torsdag 16 jun 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Internationellt

Saco har yttrat sig över Kommissionens grönbok som rymmer en lång rad frågor med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad. Yttrandet avser användningen av upphandling för att uppnå de politiska mål, främst utrymmet för sociala hänsynstaganden.

Saco är av principiella skäl tveksam till användandet av den offentliga upphandlingen som ett verktyg för att uppnå olika politiska mål. Det gäller särskilt inom ramen för själva upphandlingsförfarandet, där kraven blir direkt avgörande för urval och tilldelningen av ett upphandlingskontrakt. Den typen av politiska mål bör i första hand uppnås på andra sätt. Om ambitionen finns att det sociala hänsynstagandet vid offentlig upphandling ska öka, anser Saco att det i första hand är särskilda villkor för fullgörandet, utanför själva upphandlingsförfarandet, som bör användas.