Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer - NQF

Saco förespråkar att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i Sveriges NQF.

Publicerad: Onsdag 22 jun 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning

Saco förespråkar att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i Sveriges NQF. Om NQF ska bli användbart för svenska och utländska arbetsgivare bör det täcka in de flesta seriösa, kvalitetssäkrade och relevanta utbildningar inom och utom det offentliga utbildningssystemet.

Saco tillstyrker modellen med ett råd som bereder ansökan innan den beslutas om på en särskild myndighet. Dock finns det några invändningar värda att lyfta, gällande administrationen av ansökningsförfarandet.