NQF kopplat till utbildning

Saco förespråkar att alla nivåer i NQF är öppna för alla utbildningar. Med en sådan modell är det av yttersta vikt att kvaliteten på de olika nivåerna upprätthålls och att kriterierna inte tillåts urholkas.

EQF är ingen värdering av olika utbildningar sinsemellan, det är en översättningsnyckel för att arbetsgivare i andra länder ska förstå ungefär vilka kvalifikationer av de som ingår i EQF som våra olika utbildningar innebär. Om flera länder gör större eller mindre avsteg från EQF, innebär det att verktyget som sådant tappar i värde för arbetsgivarna runt om i Europa.

Därför har Saco valt att förorda ett öppet kvalifikationsramverk, som i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med EQF. Saco anser att varje utbildning bör prövas gentemot kriterierna på de olika nivåerna. Därför går det inte att redan på förhand diskvalificera någon utbildning till en särskild nivå.

I praktiken torde ett sådant tillvägagångssätt innebära att nivå 8 blir mer elle rmindre reserverad för den högsta formella utbildningen, nämligen forskarutbildningen. Det borde också innebära att ett förfarande för hur olika utbildningar prövas gentemot ramverkets kvalifikationer måste tas fram.