Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

Saco lämnar synpunkter på slutbetänkandet från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Publicerad: Fredag 25 mar 2011

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har i sitt slutbetänkande lämnat ett stort antal förslag, som tillsammans ska skapa en ny struktur för skydd av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Saco tycker att det är bra att Sveriges internationella åtaganden förtydligas i lagstiftningen på det sätt som föreslås, bl a för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter vid myndighetsutövning. Saco avstyrker dock förslagen om en ny myndighet – Kommissionen för mänskliga rättigheter – underställd riksdagen