Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

I en statlig utredning föreslår att arbetslöshetsförsäkringen ska omformas till en obligatorisk försäkring som vid arbetslöshet ger alla som uppfyllt ett arbetsvillkor en inkomstrelaterad ersättning. Flera hundra tusen medborgare har gjort det aktiva valet att ställa sig utanför medlemskap i en a-kassa. Att då tvinga in dessa är helt fel väg att gå, anser Saco.

Publicerad: Måndag 5 sep 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar

I en statlig offentlig utredning föreslås hur arbetslöshetsförsäkringen ska omformas till en obligatorisk försäkring som vid arbetslöshet ger alla som uppfyllt ett arbetsvillkor en inkomstrelaterad ersättning. Saco avstyrker förslaget.

Flera hundra tusen medborgare har gjort det aktiva valet att ställa sig utanför medlemskap i en a-kassa och härigenom avsagt sig möjligheten att uppbära ersättning via den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. Att då åter tvinga in dessa och ytterligare flera hundra tusen är fel väg att gå.

En tydligare försäkringsmässighet i systemet har Saco länge pläderat för. Medlemsavgiften till a-kassan har under 18 månader helt och hållet finansierat akademikernas arbetslöshet. Även om detta förhållande i viss mån har ändrats från den 1 juli i år motsvarar akademikernas egna avgifter till a-kassan huvuddelen av kostnaderna. Till detta kommer de arbetsmarknadsavgifter akademikerna betalar som vida överstiger kostnaderna för akademikernas arbetslöshet.

Det regeringen omgående bör göra är att tillsätta den parlamentariska utredning som det så länge talats om. Ge den i uppdrag att utreda hela socialförsäkringssystemet inklusive arbetslöshetsförsäkringen. Låt utredningen belysa samspelet mellan de offentliga åtagandena och parternas avtalsförsäkringar och låt den analysera förutsättningarna för att parterna helt eller delvis tar över sådant som idag ligger inom det offentliga systemet. Det är ett mer konstruktivt sätt än att tvinga in människor i ett system som de självmant valt att stå utanför.

Trots att Saco avstyrker förslaget lämnas det i yttrandet ett antal kommentarer och synpunkter på utredningen.