Personalförsörjningen i ett reformerat försvar

Saco ställer sig bakom utredningens förslag hur personalförsörjningen kan hanteras.

Publicerad: Torsdag 10 mar 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Saco ställer sig bakom utredningens förslag. Utredaren har utifrån riksdagens beslut på ett rimligt sätt redovisat hur personalförsörjningen kan hanteras.

Saco tar upp några frågor som blir avgörande för den framtida personalförsörjningen. Det kan bli problem med rekryteringen av tidsbegränsat anställda. Försvarsmakten åläggs kanske det svåraste rekryteringsuppdraget i modern tid och behöver utomordentlig kompetens i rekrytering och andra personalfrågor. Det behövs nationellt, regionalt och lokalt stöd samt gott samarbete med arbetsgivare och högskolor. Det behöver också skapas incitament för de tidsbegränsat anställda soldaterna att stanna kontraktstiden ut. Den ekonomiska bedömningen - enligt expertis kan det saknas 1 -1,5 miljarder kronor per år för att personalförsörjningen ska lyckas.