Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

Saco svarar på Rehabiliteringsrådets slutbetänkande.

Publicerad: Onsdag 22 jun 2011

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

Rehabiliteringsrådet har i sitt slutbetänkande bland annat lämnat förslag på hur rehabiliteringen kan förstärkas under sjukskrivningsprocessen och hur en fortsatt rehabiliteringsgaranti kan utformas.  Utredningen har koncentrerat sig på den rehabilitering som ersätts av rehabiliteringsgarantin det vill säga medicinsk rehabilitering.

Saco har i sitt svar framhållit behovet av att i högre grad även lägga vikt vid arbetsplatsens betydelse och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen då alla delarna tillsammans utgör en helhet som skapar förutsättningar för återgång i arbete.