Skadestånd och Europakonventionen

Saco tillstyrker förslaget att införa en ny regel i skadeståndslagen.

Publicerad: Lördag 11 jun 2011

Nyckelord:
Internationellt

Saco tillstyrker förslaget att införa en ny regel i skadeståndslagen och anser likt utredningen att det är bra att i lag klargöra rättsläget. På så sätt blir regeln även mer lättillgänglig för den enskilde.