Större eknomisk trygghet för förtroendevalda - Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54)

Saco tillstyrker utredningens förslag i sin helhet

Publicerad: Tisdag 18 okt 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco har tagit del av utredningen Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Ett viktigt syfte med utredningen var att föreslå tydliga och lättillämpade regler för förtroendevalda i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Efter att ha tagit del av utredningens samtliga förslag anser Saco att syftet är uppfyllt. Saco tillstyrker därför utredningens förslag i sin helhet.