Svart på vitt - om jämställdhet i akademin

Saco svarar på remiss om jämställdhet i akademin.

Publicerad: Torsdag 28 apr 2011

Nyckelord:
Jämställdhet,
Utbildning & forskning,
Studentpolitik

Saco anser att delegationen förenar skärpa, helhetssyn och tydlighet i sina beskrivningar av bland annat de komplexa strukturer och kulturer som bidrar till att förklara bristerna i arbetet med jämställdhet i högskolan. Delegationen lägger med sitt synsätt, sin analys och adekvata förslag en god grund för en förnyelse av jämställdhetsarbetet som kan leda till hållbara resultat och effekter för och inom den högre utbildningen och forskningen.

Saco ställer sig bakom de flesta av delegationens förslag, men lämnar synpunkter bland annat vad gäller finansieringen av vissa åtgärder.