Delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Saco tycker att det är viktigt att det finns strukturer och system som kan ta tillvara de innovationer som sker inom universitet och högskolor. Forskare behöver både finansiellt stöd och praktisk hjälp för att deras goda idéer skall leda till att nya produkter och tjänster etableras på marknaden

Publicerad: Måndag 18 jun 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco är dock tveksamma till att varje lärosäte skall bygga upp sin egen rådgivningsverksamhet. Stödfunktionerna skulle istället kunna byggas upp regionvis, gemensamma för flera universitet och högskolor. Även samverkan med näringsliv och övriga intressenter bör uppmuntras och underlättas så att forskarna kommer i kontakt med driftiga entreprenörer och kapital

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65