Europeiska Kommissionens förslag till direktiv om försäkringsförmedling, IMD2

Saco bejakar Europeiska Kommissionens ambition att stärka konsumentskyddet i samband med försäljning av försäkringar. Saco anser att förslaget som helhet stärker principen att förmedlare ska agera i kundens intressen.

Publicerad: Fredag 31 aug 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Förslaget innebär bland annat att försäkringsförmedlare, innan en försäljning av en livförsäkringsprodukt, ska redogöra för provisioner, andra ersättningar samt varifrån de erhålls.