Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Intentionerna i promemorian är goda och ett steg i rätt riktning för att minska den sociala otrygghet som många doktorander upplever med nuvarande regler. Saco är dock kritiska till att promemorian inte går hela vägen och avskaffar utbildningsbidragen omgående till förmån för fyraåriga doktorandanställningar.

Publicerad: Måndag 18 jun 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco välkomnar förslaget att lärosätena ska teckna en försäkring för de doktorander som har stipendier som finansieringsform men betonar betydelsen av att denna försäkring utformas så att den motsvarar det skydd som doktoranden erhållit om den haft en doktorandtjänst. Det hade också varit önskvärt med en total översyn av stipendiaternas trygghetsförhållanden, samt en större utredning av utländska doktoranders situation.

Saco tycker att det är rimligt att lärosätena kompenseras för de ökade kostnaderna genom en motsvarande ökning av de direkta anslagen.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65