I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Saco har tagit del av den parlamentariska socialförsäkringsutredningens delbetänkande SOU 2011:74 och har inga invändningar mot utredningens förslag.

Publicerad: Onsdag 25 apr 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Betänkandet analyserar hur försäkringssystem fungerar för personer som bor i ett nordiskt land och arbetar eller studerar i ett annat.

Saco anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt har identifierat problemen för gränsarbetare och analyserat hur problemen skulle kunna åtgärdas.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39