Innovationsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor. Kartläggning, analys och förslag till förbättringar - slutbetänkande

Innovationer är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling.

Publicerad: Onsdag 31 okt 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

De skapar arbetstillfällen och gör det möjligt för näringslivet och landets ekonomi att hävda sig i den globala konkurrensen.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35