Karenstid för egenföretagare

Saco har tagit del av departementspromemorian om karenstid för egenföretagare, Ds 2012:9.

Publicerad: Torsdag 3 maj 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Promemorian har sitt ursprung från riksdagens tillkännagivande att regeringen uppmanas möjliggöra för egenföretagare att kunna välja en kortare karenstid än sju dagar i sjukförsäkringssystemet.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39