Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

Saco välkomnar förslaget om att utöka möjligheterna för forskarutbildade att arbeta inom skolväsendet.

Publicerad: Fredag 21 dec 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I promemorian föreslås att varje huvudman självständigt ska avgöra vilka individer som ska bli lektorer och förstelärare. Det är rimligt att behovet av förstelärare och lektorer avgörs lokalt samt att initiativet att ansöka om prövning för dessa karriärsteg sker lokalt.