Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM(2012) 11 slutlig)

Saco har yttrat sig över kommissionens förslag till en dataskyddsförordning som är avsedd att ersätta dagens dataskyddsdirektiv, som i sin tur den svenska personuppgiftslagen (PUL) grundar sig på.

Publicerad: Måndag 5 mar 2012

Nyckelord:
Arbetsrätt

Saco är tveksam till om en så pass omfattande, detaljerad och tekniskt komplicerad reglering som föreslås gagnar reglernas nationella genomslag. Beträffande själva innehållet välkomnar Saco flera av de förslag som stärker integritetsskyddet, bland annat på arbetslivets område.