Kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Finansdepartementets kompletterande promemoria hanterar samma frågor som den så kallade Solvens II-utredningen redan under 2011 lämnade förslag om i betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68.

Publicerad: Torsdag 12 jul 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Sammanfattningsvis handlar det om hur det så kallade Solvens II-direktivet ska implementeras i Sverige. I Finansdepartementets promemoria underkänns Solvens II-utredningens viktigaste förslag som innebar en möjlighet för rena tjänstepensionsverksamheter att, med stöd av Tjänstepensionsdirektivet, fortsatt kunna följa nuvarande regelverk.