Längre liv, längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre, SOU 2012:28

Saco har tagit del av Pensionsåldersutredningens delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre, SOU 2012:28. Saco delar utredningens utgångspunkt i att bra möjligheter och incitament att arbeta högre upp i åldrarna är viktiga förutsättningar för att långsiktigt bibehålla och förbättra äldres välfärd.

Publicerad: Fredag 28 sep 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco anser precis som utredningen att förutsättningarna för att åstadkomma senare arbetsmarknadsutträden har förbättras. Genomsnittligt sett har vi blivit både friskare och smartare allt längre upp i åldrarna. Kort sagt finns idag en stor och i arbetsmarknadssammanhang ofta dåligt utnyttjad kompetensreserv. Utredningens inriktning mot åtgärder som minskar tidiga utträden och pensioneringar är därför både viktig och riktig.