Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera

Enligt promemorians förslag ska försäkrade som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga få möjlighet till vilande ersättning upp till två år för att pröva att arbeta.

Publicerad: Fredag 17 aug 2012

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Socialförsäkringar

Dessutom föreslås att utbetalningsperioden för det belopp som betalas ut när ersättningen är vilande förlängs från att som i dag gälla ett år, till att i stället omfatta hela perioden som ersättningen är vilande

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39