Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Saco lämnar synpunkter på rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Publicerad: Tisdag 20 mar 2012

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Saco anser inte att rapportens förslag förbättrar det nuvarande resurstilldelningssystemet i någon större utsträckning. Saco beklagar att utredaren avstyrker införandet av kollegial bedömning som ett komplement till nuvarande indikatorer. Om resursfördelningssystemet även fortsättningsvis skall baseras på kvalitetsindikatorer måste de nuvarande kompletteras med fler. Därför välkomnar Saco en indikator som mäter samverkan. Utredarens förslag för att mäta samverkan är dock otillräckligt.

Vidare avstyrker Saco att basresurserna används som grund för omfördelning.

En stor andel av de förslag som förs fram i rapporten missgynnar humaniora och samhällsvetenskap. Saco beklagar att utredningen så tydligt förespråkar lösningar som gynnar vissa ämnesområden på andra områdens bekostnad.

Kontaktpersoner

Linda Simonsen, Samhällspolitisk utredare
linda.simonsen@saco.se

08-613 48 65