Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Saco har länge efterlyst ett bättre sanktionssystem i arbetslöshetsförsäkringen och ser det som mycket positivt att ett sådant nu föreslås.

Publicerad: Fredag 16 mar 2012

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco tillstyrker att nedsättning av dagpenning avskaffas och att avstängning blir den enda åtgärden som tar sikte på sökande som orsakar eller förlänger tiden i arbetslöshet. Det är också bra att sanktionerna mildras. Saco tillstyrker övriga förslag i promemorian men anser att definitionen av lämpligt arbete bör vara kvar i lagen.

Kontaktpersoner

Helena Larsson, Chefsjurist
helena.larsson@saco.se

08-613 48 39