Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016

Saco stödjer förslaget, men anser att den otydlighet som uppkommit i vilka meritpoäng som krävs för antagning till högskolan är olycklig.

Publicerad: Måndag 6 maj 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

För att systemet ska vara effektivt på längre sikt, behöver det förtydligas.