Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor, SOU 2012:92.

Publicerad: Måndag 30 sep 2013

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I detta betänkande behandlas huvudsakligen tre uppdrag; att föreslå hur regelverket för försäkringsskydd och andra anställningsförmåner bör utformas för personer i anställning med lönestöd, bedöma lämpligheten av en samordning av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regelverk om stöd till arbetshjälpmedel och ta ställning till om en myndighet bör ha samlat ansvar, samt undersöka hur utvecklingen av arbetsplatser kan främjas med goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer.

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33