Delbetänkandet Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53)

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet ”Privata utförare – kontroll och insyn” (SOU 2013:53) från utredningen om en kommunallag för framtiden.

Publicerad: Fredag 11 okt 2013

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Saco välkomnar utredningens strävan att tydliggöra begrepp och befogenheter när det gäller ansvaret för de verksamheter som bedrivs på kommunernas, landstingens och regionernas uppdrag. I allt väsentligt kan organisationen tillstyrka de lagda förslagen.