Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets promemoria ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting”.

Publicerad: Fredag 22 mar 2013

Saco har inget att invända mot förslaget att ändra avgiften till systemet för att lindra marginaleffekten vid ökningar av skattekraften för kommuner och landsting med en skattekraft på 115-125 procent av riksgenomsnittet.