Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets promemoria ”Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen”.

Publicerad: Torsdag 1 aug 2013

Senast uppdaterad: Tisdag 23 sep 2014

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco stödjer förslaget om att endast 96 dagar med föräldrapenning ska kunna lämnas efter barnets fyraårsdag. Vi vill dock poängtera att vi gör det utifrån en annan utgångspunkt än den som Socialdepartementets arbetsgrupp redovisar i promemorian.